privé beleid

deze website wordt beheerd door prangerenpartners

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan prangerenpartners persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door prangerenpartners met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat prangerenpartners via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Onze website prangerenpartners wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Onze prangerenpartners uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *