Meer jaren onderhoudsplan

Nederland is een dichtbevolkt en druk bebouwd land. Er wonen op ons kleine landoppervlak ruim 17 miljoen mensen en deze mensen moeten allemaal ergens wonen en werken. Je snapt het natuurlijk al, als dit niet goed geregeld is, wordt Nederland een complete chaos. Daarom bestaan er verschillende instanties die niet alleen voor mensen zorgen; zorgverzekering instanties, ziekenhuizen, scholen et cetera, maar zijn er ook organisaties die zich bezighouden met het beheer van verschillende gebouwen. De ene organisatie is meer gespecialiseerd in woningen en de andere vindt zijn specialisatie in kantoorpanden. Echter controleren zij allemaal het pand op haar functionaliteit. Is het pand geschikt, waarvoor het op dit moment gebruikt wordt en is het veilig om te leven, wonen, slapen of werken. Een woning zal hierbij aan andere veiligheidseisen moeten voldoen dan een kantoorpand. Dit is simpelweg te verklaren doordat er in kantoorpand vaak veel meer mensen werken en het vaak ook een grotere capaciteit heeft.

Veel kantoorpanden nemen hiervoor dan ook een andere organisatie in dienst om het onderhoud bij te houden. Echter bestaan er hierbij natuurlijk verschillende soorten organisaties, maar veelal wordt er gekozen voor een dagelijks technisch beheer. Dit is onderhoud dat dagelijks aan een pand wordt gedaan. Daarnaast verhelpen zij eventuele problemen met water en/ of elektriciteit. Om een dergelijke samenwerking vast te leggen, wordt er vaak gewerkt met een MJOP. Deze afkorting staat voor een meer jaren onderhoudsplan en hierin wordt alles tot in detail beschreven wat verbeterd moeten worden met behulp van de onderhoudsservice en hoe men dit gaat/ wilt bereiken. Er staat dus niet alleen het einddoel in, maar ook hoe dit bereikt zal worden, verspreid over meerdere jaren. Daarnaast worden er vaak foto’s gemaakt aan het begin van het traject, zodat het voor een bedrijf snel inzichtelijk is wat er allemaal is aangepast en verbeterd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *