Is het mogelijk om interpersoonlijk en adminstratief VVE-management in eigen handen te nemen?

VVE-management bestaat uit verschillende onderdelen. Zo krijgt iedereen die het VVE-management op zich wil nemen, te maken met interpersoonlijke relaties, administratief beheer, schoonmaak, onderhoud en bestuurlijk VVE-management.

 

Interpersoonlijke relaties.

 

Alle verenigingen van eigenaars krijgen te maken met aspecten van VVE-management. Deze aspecten kunnen verschillende vormen aannemen. Wie aan VVE-beheer denkt, denkt vaak aan het behouden van goede interpersoonlijke relaties tussen alle personen die in een gebouw wonen of werken. In bepaalde gevallen krijgen de verenigingen voor eigenaars te maken met problemen die te maken hebben met samenleven of samenwerken in hetzelfde gebouw. Als u als vereniging te maken hebt met bewoners of gebruikers die elkaar allemaal kennen, is het vaak mogelijk om eventuele oorzaken van wrevel onderling uit te praten. Het wordt echter anders als het gebouw vrij groot is en de onderlinge relaties vrij onpersoonlijk worden. In zulk geval is het niet mogelijk om als vereniging zelf als tussenpersoon tussen de eigenaars en gebruikers zelf op te treden. Door de ontstane schaalvergroting is de afstand tussen personen onderling te groot geworden om een spontaan persoonlijk contact aan te gaan. Dan kan professioneel VVE-management een uitkomst bieden.

 

Administratief VVE-beheer

 

Ook op adminstratief gebied dat VVE-management een haalbare kaart is voor de vereniging van eigenaars, als het over een relatief kleine vereniging gaat. Als uw vereniging slechts voor een vrij klein gebouw met een bijvoorbeeld een tiental bewoners of ondernemers instaat, dan is het in de meeste gevallen goed mogelijk om de persoonlijke gegevens van alle eigenaars zelf te beheren. In een kleiner pand of binnen een klein bedrijventerrein valt het immers op als iemand het pand verlaat   zonder adres na te laten. Indien de vereniging van eigenaars instaat voor een groot gebouw waar de sfeer anoniemer is, is het veel moeilijker om de ledenadministratie op orde te houden, contracten te beheren of het naleven van de huisregels op te volgen. Voor grootschalig VVE-management is het, als u het ons vraagt, het niet langer mogelijk om zelf het VVE-beheer in handen te houden.

 

Grootschalig VVE-beheer

 

Over het algemeen geldt dat kleinschalig VVE-management niet per se uit handen dient te worden gegeven. Als het VVE-management u boven het hoofd groeit, dan is het tijd om de hulp van derden of professionele partijen in te roepen. Bij grootschalig VVE-management is het immers menselijk onmogelijk om alle taken zelf en naar behoren uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *